Headerbild

Gute Karting Ring

2020-04-29 i Allmänt

Med anledning av den rådande situationen med Covid-19 kommer vi att anpassa vår träning tills vidare inom MK Gutarna för att följa de riktlinjer och intentioner som Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, SVEMO och SBF har satt upp för att minimera risk för smittspridning. Som motorklubb bedriver vi utomhusträning vilket är något som uppmuntras och med följande åtgärder bedömer styrelsen att vi kan bedriva träning på ett säkert sätt.

Mot bakgrund av ovanstående bedrivs träning tillsvidare endast för klubbens licensierade medlemmar inom Gokart. För att begränsa antalet personer på Gute Karting Ring kommer träningarna därför enbart att vara öppen för medlemmar enligt ovan.

 

Följande riktlinjer ska gälla på träningarna tills vidare:

- Håll avstånd mellan varandra i depån. Undvik närkontakt.

- Parkera med minst tre meters avstånd från varandra, utnyttja hela depåområdet.

- Håll god hygien vid banan.

- Tvätta händerna ordentligt före och efter toalettbesök. Använd tvål och handsprit.

- Är man sjuk eller har någon i familjen som är sjuk, ska man inte komma till banan.

- Har du ett yrke som är samhällsviktigt eller tillhör en riskgrupp ska du inte komma till banan.

- Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande.

- Träning bedrivs endast under förutsättning att det finns träningsansvarig på plats.

Styrelsen förbehåller sig rätten att justera dessa åtgärder med kort varsel och vi följer händelseutvecklingen och rekommendationer relaterat till Covid-19 noga. Styrelsen förbehåller sig även rätten att införa ytterligare begränsande åtgärder på träningen i det fall vi ser att nuvarande begräsningar inte är tillräckliga.

Håll er uppdaterad via hemsidan och Facebook!!

Styrelsen MK Gutarna

2020-04-28

Adress

Motorklubben Gutarna - Bilsport Box 1305 62124 Visby

Kontakt

Tel: 0706375200 E-post: info@mkgutarna.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in